Historie 

Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1991.

V roce 1991 byla založena Tělovýchovná jednota JE Dukovany a jejím prostřednictvím byl zajišťován provoz v nově vybudovaném sportovním areálu v Třebíči - Hájku. Ve víceúčelové sportovní hale i na atletickém stadionu jsou velmi dobré podmínky pro pravidelné a různorodé sportovní aktivity, které svým významem přesahují nejen region okresu Třebíč, ale i Kraje Vysočina.

V roce 2003 byl areál Jadernou elektrárnou Dukovany převeden do majetku a správy města Třebíče. V roce 2005 byl název změněn na Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč a v roce 2016, na základě zákona o registraci jednotlivých sdružení, byl název z rozhodnutí Valné hromady TJ upraven na Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek

Sportovní činnosti členové TJ aktuálně vyvíjejí v 16 oddílech a přispívají k naplňování volného času veřejnosti, převážně mládeže. Je zde velký výběr z širokého spektra atraktivních soutěžních sportů /atletiky, biatlonu, cyklistiky, florbalu, triatlonu, juda, aikida, plavání/, ale i sportů, v naší TJ zařazených jako "rekreační" (fotbal, lední hokej, vysokohorská turistika, vodáci, kondiční cvičení pro ženy, nohejbal, tenis, kulturistika). Na základě vytvořených podmínek a ve spolupráci především se základními školami v Třebíči se daří vychovávat sportovce, kteří svými výkony dobře reprezentují naši TJ, město Třebíč, Kraj Vysočina a v neposlední řadě i ČR. O tom, jak se daří tělovýchovná dlouhodobá práce v oddílech, jsou i výsledky v jednotlivých anketách při vyhlašování sportovců, kde se naši členové umísťují na předních místech a to jak v jednotlivcích, tak i v kolektivech.

Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, spolek disponuje ve své členské základně širokým kádrem kvalifikovaných profesionálních i dobrovolných trenérů i funkcionářů.